Νέα Ελληνικά

«Χριστούγεννα με τον Παπαδιαμάντη»
Τη φετινή χρονιά 2016 - 2017, κατά τη διάρκεια των χειμερινών διακοπών
οι μαθητές των τμημάτων Γ1 και Γ2 ασχολήθηκαν με κάποια από τα
χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη:
"Στο Χριστό στο Κάστρο", "Ο Αμερικάνος", "Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη",
"Της Κοκκώνας το σπίτι" και "Οι φιλόστοργοι".
Καθηγήτρια: Ζωγράφου Αικατερίνη

«Ταξίδι στον κόσμο της γνώσης»
Εργασίες των μαθητών του Α1 & Α2
Ακροστιχίδες, αφίσες για το βιβλίο,
προτάσεις για τα εξώφυλλα των σχολικών βιβλίων.
Καθηγήτρια: Πούλου Μαρία

«Μελετώντας έργα της Άλκης Ζέη»
Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 και στο πλαίσιο
του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας οι
μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων Β1 και Β2
μελέτησαν ορισμένα από τα έργα της πεζογράφου
Άλκης Ζέη. Στη συνέχεια με καλαισθησία και
πρωτοτυπία κατέγραψαν τις σκέψεις και τις
εντυπώσεις τους από αυτά.
Καθηγήτρια: Ζωγράφου Αικατερίνη


«Ο στρατηγός Μακρυγιάννης»
Εργασία για τη ζωή, τους αγώνες και το έργο του.Εργασίες των μαθητών του Γ1 & Γ4
στο έργο του Βασίλη Παπαθεοδώρου
«Χνότα στο τζάμι»
Καθηγήτρια: Ζωγράφου Αικατερίνη

«Μελετώντας σύγχρονες Ελληνίδες συγγραφείς»
Στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων Α1, Α2 και Α3
μελέτησαν έργα σύγχρονων Ελληνίδων συγγραφέων και αποτύπωσαν
τις σκέψεις τους γι’ αυτά σε εξαιρετικά καλαίσθητες εργασίες.