Μαθήματα
.
 Θρησκευτικά  Ιστορία
 Νέα Ελληνικά  Αρχαία Ελληνικά
 Μαθηματικά  Γεωγραφία
 Φυσική  Χημεία
 Βιολογία  Φυσική Αγωγή
 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή  Οικιακή Οικονομία
 Πληροφορική  Τεχνολογία
 Καλλιτεχνικά  Μουσική
 Γαλλικά  Γερμανικά
 Αγγλικά  Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός