Εργαστήριο Τεχνολογίας

.2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.

.2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.

.2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.
Στο εργαστήριο Τεχνολογίας και παράλληλα με τη θεωρητική μελέτη
της γραμμής παραγωγής βιομηχανικού προϊόντος, το Β1 τμήμα παρασκεύασε
καραμέλα με την καθηγήτρια Τεχνολογίας Αναστασία Δεουδέ.
 

2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
Μαθητές της Πρώτης Τάξης του σχολείου μας ενώ εργάζονται για την υλοποίηση
του δεύτερου ατομικού τους έργου στον τεχνολογικό τομέα "Ενέργεια - Ισχύς".
 

2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
.Μαθητές της Δευτέρας Τάξης του σχολείου μας ενώ πραγματοποιούν καθήκοντα
Διευθυντού Δημοσίων Σχέσεων και δεξιώνονται εμπορικούς αντιπροσώπους
με ελαφρύ γεύμα βιολογικών προϊόντων. Τα παραπάνω πραγματοποιούνται στα πλαίσια
της υλοποίησης του εργαστηρίου Τεχνολογίας και ειδικότερα στην "Οργάνωση και διοίκηση
παραγωγικής μονάδας- υλοποίση καθηκόντων στελεχών επιχείρησης".
.
Μερικά από τα ατομικά έργα των μαθητών μας στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας.

.

Δείγματα εργασιών των μαθητών μας της Β' Τάξης
.
..

.

Μερικά από τα ατομικά έργα που παρουσίασαν οι μαθητές της Α' Τάξης του
2ου Γυμνασίου Γαλατσίου στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας

.
Μακέτα της γέφυρας του Ρίου
Καταπέλτης
Γέφυρα
Φάρος
Τρικάταρτη γαλέρα
Μακέτα εξοχικής κατοικίας
Ηλεκτρογεννήτρια
Τροχός
Ζυγαριά
Κλιματιστικό
Μακέτα κατοικίας
Αερόστατο