Πληροφορική
.
Α' Γυμνασίου
«Το Υλικό του Υπολογιστή»
Ένα διδακτικό σενάριο με διαδραστικό υλικό, 
κουϊζ, σταυρόλεξα, βίντεο κ.α. 
.

.

A' Γυμνασίου
«Malware - Κακόβουλο Λογισμικό»
Μια προσέγγιση του προβλήματος του κακόβουλου λογισμικού.
Κατηγορίες, εξέλιξη, τρόποι προσβολής, αντιμετώπιση, παρουσίαση, κουίζ κ.α. 
.

.

A' Γυμνασίου
«Ψηφιακό Αποτύπωμα & Διαδικτυακή Φήμη»
Μια παρουσίαση της έννοιας του ψηφιακού αποτυπώματος και της διαδικτυακής φήμης.
Συμβουλές για την προστασία των μαθητών και τη δημιουργία ενός θετικού διαδικτυακού προφίλ.
.

.


Β' Γυμνασίου
«Μητρική - Θύρες διασύνδεσης»
Η μητρική του υπολογιστή και τα βασικά της κυκλώματα.
Οι θύρες της μητρικής και τα πιο γνωστά πρότυπα διασύνδεσης συσκευών. 
.

.


Β' Γυμνασίου
«Δίκτυα υπολογιστών»
Η έννοια του δικτύου υπολογιστών. Κατηγορίες δικτύων.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου. 
.

.


Γ' Γυμνασίου
«Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού»
Ένα διδακτικό σενάριο με αρκετή αναζήτηση
στο διαδίκτυο, φύλλα εργασίας, κουϊζ κ.α. 
.

.

.
 

.