Δραστηριότητες
.
Σχολικό Έτος 1997 - 1998
.
9 Μαΐου 1998. Τριήμερη εκδρομή Γ' Τάξης στο Βόλο και Πήλιο.
.
.
.
Δραστηριότητες