Δραστηριότητες
.
Σχολικό Έτος 1995 - 1996
.
Η Περιβαλλοντική Ομάδα στη Στοά του Αττάλου.
.
.
.
Δραστηριότητες