Δραστηριότητες
.
Σχολικό Έτος 1990 - 1991
.
Ιούνιος 1991. Δεκαήμερη εκδρομή στην Κύπρο.
Αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο Εθνάρχου Μακαρίου στην Αγλατζιά

.
.
.

.


.
Μάιος 1991. Εκδρομή στην Επίδαυρο
Δ/ντής Κυρ. Δαμιανίδης
.

....
Δραστηριότητες