Δραστηριότητες
.
Σχολικό Έτος 2001 - 2002
.
Απρίλης 2002
Εκδρομή Περιβαλλοντικής Ομάδας
σε Τρίκερι - Βόλο.
Αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο Τρικερίου

.


.
.Μάρτης 2002
Επίσκεψη του Α2 στην Ακρόπολη

..
Δραστηριότητες