Διδάσκοντες
.
  1. Γιαννακίτσα Παναγιώτα - Φιλόλογος
       Διευθύντρια
  2. Κάπελλα Σοφία - Φιλόλογος
      Υποδιευθύντρια
  3. Παπαδιάδη Ευσταθία - Μουσικής  4. Δρεβενίτσου Μαρία - Αγγλικών
  5. Καμπύλη Σοφία - Φιλόλογος  6. Δράκου Μαρία - Φιλόλογος
  7. Πηλαβάκη Μαρία  - Βιολόγος  8. Ζωγράφου Αικατερίνη  - Φιλόλογος
  9. Δεουδέ Αναστασία - Τεχνολογίας 10. Κατσαρός Αθανάσιος - Πληροφορικής
11. Δασουρά Παναγιώτα - Θεολόγος 12. Νασιάκου Ελένη  - Φυσικής Αγωγής
13. Σωτηρέλη Παναγιώτα  - Οικιακής Οικονομίας 14. Πούλου Μαρία - Φιλόλογος
15. Σαριόγλου Χριστίνα - Γερμανικών 16. Περδίκη Μαρία - Γαλλικών
17. Καζάκου Ελένη - Μαθηματικός 18. Γεωργιάδου Μαρία  - Φιλόλογος
19. Τσιάμη-Μώρη Σοφία - Καλλιτεχνικών 20. Σωτηροπούλου Νέλλη  - Θεολόγος
21. Κοντόπουλος Ιωάννης - Μαθηματικός 22. Σιακκή Ειρήνη  - Πληροφορικής
23. Χατζηανδρέου Αγησίλαος  - Φυσικής Αγωγής 24. Απέρη Ελευθερία  - Χημικός
25. Παπαοικονόμου Καλλιόπη  - Μαθηματικός 26. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος - Τεχνολογίας
27. Καλού Μαλαματένια  - Φυσικών Επιστημών 28. Καραγκούνη Αναστασία - Αγγλικών
29. Καστανάς Ευάγγελος - Πολιτικών  Επιστημών 30. Λάππα Ελένη  - Φιλόλογος
31. Πάλλα Μαρία  - Μαθηματικός 32. Σταματοπούλου Μαρία  - Γαλλικών