Διδάσκοντες
.
  Κάπελλα Σοφία - Φιλόλογος (Διευθύντρια)             
  Παπαδιάδη Ευσταθία - Μουσικής   Δρεβενίτσου Μαρία - Αγγλικών
  Καμπύλη Σοφία - Φιλόλογος   Δράκου Μαρία - Φιλόλογος
  Πηλαβάκη Μαρία  - Βιολόγος   Ζωγράφου Αικατερίνη  - Φιλόλογος
  Δεουδέ Αναστασία - Τεχνολογίας   Κατσαρός Αθανάσιος - Πληροφορικής
  Δασουρά Παναγιώτα - Θεολόγος   Νασιάκου Ελένη  - Φυσικής Αγωγής
  Σωτηρέλη Παναγιώτα  - Οικιακής Οικονομίας   Πούλου Μαρία - Φιλόλογος
  Σαριόγλου Χριστίνα - Γερμανικών   Περδίκη Μαρία - Γαλλικών
  Καζάκου Ελένη - Μαθηματικός   Γεωργιάδου Μαρία  - Φιλόλογος
  Τσιάμη-Μώρη Σοφία - Καλλιτεχνικών   Σωτηροπούλου Νέλλη  - Θεολόγος
  Κοντόπουλος Ιωάννης - Μαθηματικός   Σιακκή Ειρήνη  - Πληροφορικής
  Χατζηανδρέου Αγησίλαος  - Φυσικής Αγωγής   Απέρη Ελευθερία  - Χημικός
  Παπαοικονόμου Καλλιόπη  - Μαθηματικός   Ιωαννίδης Κωνσταντίνος - Τεχνολογίας
  Καλού Μαλαματένια  - Φυσικών Επιστημών   Καραγκούνη Αναστασία - Αγγλικών
  Καστανάς Ευάγγελος - Πολιτικών  Επιστημών   Λάππα Ελένη  - Φιλόλογος
  Πάλλα Μαρία  - Μαθηματικός   Σταματοπούλου Μαρία  - Γαλλικών